เลขาธิการ กช. เปิดงานมหกรรมการศึกษา “ร้อยใจ รวมพลัง สรรค์สร้างการศึกษาเอกชน @ พระนครศรีอยุธยา”

20 ก.ย. 66 เวลา 16:40 น.485 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (20 กันยายน 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษา “ร้อยใจ รวมพลัง สรรค์สร้างการศึกษาเอกชน @ พระนครศรีอยุธยา” โดยมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวสมจิตร ศิริเสนา นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า การศึกษาเอกชนเป็นผู้ร่วมบุกเบิกการศึกษาของประเทศมาอย่างยาวนาน เนื่องจากจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ดีว่า  เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ต้องจัดประสบการณ์ กิจกรรม และเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและแสดงความรู้ ความสามารถ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

สำหรับงานมหกรรมการศึกษา “ร้อยใจ รวมพลัง สรรค์สร้างการศึกษาเอกชน @ พระนครศรีอยุธยา” ในวันนี้ เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้แสดงศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ รวมถึงแสดงผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practice ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เสริมสร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาเอกชนได้ขับเคลื่อนในทิศทางที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชาวการศึกษาเอกชนได้แสดงความรู้ ความสามารถและศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงเต้นประกอบเพลง การแสดงโขน การแสดงโชว์เดี่ยวดนตรีไทย การแสดงวัฒนธรรมอิสลาม (มิลมิลลาห์) การแสดงละครภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน Best Practice ของโรงเรียนเอกชนทั้งประเภทในระบบและนอกระบบอีกด้วย เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ