เลขาธิการ กช. ร่วมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 5”

20 พ.ย. 66 เวลา 16:20 น.810 ครั้งพิมพ์
ภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
กลุ่มเลขานุการกรม

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 5” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี โดยมี พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ ดร.กมล  รอดคล้าย  ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสถานศึกษาเอกชนและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 5” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส โดยการจัดงานดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับครูและนักเรียน ให้เกิดจิตสำนึกและความตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ผ่านกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ เวทีเสวนา การแข่งขันและการประกวดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 


#เรียนดีมีความสุข #ศธ. #สช. #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที #สิ่งแวดล้อมศึกษา