สช.จ.สตูล ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

19 มิ.ย. 67 เวลา 11:58 น.123 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ (๐๙.๓๐ น.) นางสาวชนัญชิดา คุณสุทธิ์ พร้อมด้วยนางอุรัสญานพร เจริญรูป รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล และ นายศุภโชค พาหุมันโต พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้นำคณะลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้นำนักศึกษา ๔ มหาวิทยาลัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดทั้ง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application ZOOM

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ