นายภิญญา รัตนวรชาติ ( ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) พร้อมด้วย นางสาววรรณา บินอาสัน ( รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) และนายรุสมาน นิเฮง ( รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) ร่วมรับรายงานตัว “ นางสาวอุสนา ปิ ” ซึ่งเป็นผู้ผ่านการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ( สอบสัมภาษณ์ ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง “ พนักงานจัดการงานทั่วไป ”

19 มิ.ย. 67 เวลา 13:31 น.252 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.
นายภิญญา รัตนวรชาติ ( ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) พร้อมด้วย นางสาววรรณา บินอาสัน ( รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) และนายรุสมาน นิเฮง ( รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) ร่วมรับรายงานตัว “ นางสาวอุสนา ปิ ” ซึ่งเป็นผู้ผ่านการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ( สอบสัมภาษณ์ ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง “ พนักงานจัดการงานทั่วไป ” โดยมีผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบ้านน้ำหอม อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เดินทางมาร่วมให้กำลังใจในการรายงานตัวครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนนราธิวาส

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ