นายภิญญา รัตนวรชาติ ( ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) พร้อมด้วย นายรุสมาน นิเฮง ( รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนนิรันดรวิทยา กับ โรงเรียนซัลซาบีลา (ประเทศอินโดนีเซีย) ณ โรงเรียนนิรันดรวิทยา อ.เมือง จ.นราธิวาส

20 มิ.ย. 67 เวลา 11:47 น.159 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
นายภิญญา รัตนวรชาติ ( ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) พร้อมด้วย นายรุสมาน นิเฮง ( รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนนิรันดรวิทยา กับ โรงเรียนซัลซาบีลา (ประเทศอินโดนีเซีย) ณ โรงเรียนนิรันดรวิทยา อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างการเชื่อมโยงการศึกษา ระหว่างสองฝ่ายในรูปแบบของ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู บุคลากร และการศึกษาต่อในต่างประเทศของนักเรียน อีกทั้งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การฝึกงาน และการจัดสัมมนาทางวิชาการสืบไป

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ