นายรุสมาน นิเฮง ( รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมบานบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

20 มิ.ย. 67 เวลา 20:44 น.152 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.
นายภิญญา รัตนวรชาติ ( ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง ( รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ด้วยทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในนามของสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ 2567 โดยมีการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุมบานบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฯ ในครั้งนี้

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ