สช.จ.สตูล พิจารณาคัดเลือกนักเรียน เข้ารับทุนมูลนิธิ องค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๗

21 มิ.ย. 67 เวลา 13:59 น.127 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ (๑๐.๓๐ น.) นางอุรัสญานพร เจริญรูป รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วยนายณัฐพล หลีหมาด และนางสุนี แกสมาน พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เข้ารับทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จำนวน ๒ ราย คือ นายอานัส ปาลาวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา และ นายร็อยฮาน เกปัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ