สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567

10 ก.ค. 67 เวลา 17:18 น.127 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสายใจ สันติวัฒนาพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี นำพุทธศาสนิกชนชาวยะลา ส่วนราชการ ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา  นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ