สช.จ.ยะลา ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินและคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2567 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

10 ก.ค. 67 เวลา 17:20 น.134 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินและคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2567 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
*** การประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายซูลกิพลี กาแบ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และนายอับดุลฟัตต๊ะห์ ดอมอลอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอธารโต เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการประเมินและคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล”

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ