สช.จ.ยะลา มอบใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ

10 ก.ค. 67 เวลา 17:24 น.141 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

*** สช.จ.ยะลา มอบใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ
   ----------------------------------------
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ ดารุลกุรอานฆอลิยะฮ์ฮะซันกาตาร์  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายอับดุลกอเดร์ แมแลแมง ผู้รับใบอนุญาตสถาบันศึกษาปอเนาะดังกล่าวเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ