ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม " กีฬาสีดารุลเกมส์ " ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27

12 ก.ย. 66 เวลา 20:00 น.356 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม " กีฬาสีดารุลเกมส์ " ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และส่งเริมการออกกำลังกาย เกิดความรักสามัคคีปรองดอง โดยการเล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ