สช.จ.ยะลา ร่วมบริจาคสมทบทุนการสร้างอาคารเรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสังกัด

21 ก.ย. 66 เวลา 13:49 น.267 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคการกุศลเพื่อสมทบทุนใช้ในการดำเนินการสร้างอาคารเรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัตตัรบียาตุลคอยรียะห์ (นิบงนอก) ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัตตัรบียาตุลคอยรียะห์ (นิบงนอก) หมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา