นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพภายใต้ โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566 ณ ห้องปาหนัน วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

22 ก.ย. 66 เวลา 14:01 น.199 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพภายใต้ โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566 ณ ห้องปาหนัน วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายเอกองค์ หลงราม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ผู้ฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพทั้งหมด 80 คน รวม 4 หลักสูตรๆ ละ 75 ชั่วโมง ดังนี้ 
1.หลักสูตรอาหารว่างยอดนิยม กลุ่มผู้เรียนโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
2.หลักสูตรขนมอยยอดนิยม กลุ่มผู้เรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
3.หลักสูตรโดนัทขนมปังเดนนิสเพตรี้ กลุ่มผู้เรียนโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา
4.หลักสูตรคุกกี้และเค้ก กลุ่มผู้เรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา
 โดยมี คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา คณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ