นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในงานยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับทางราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ประจำปี 2566

23 ก.ย. 66 เวลา 12:14 น.234 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กันยายน 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในงานยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับทางราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ประจำปี 2566 โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา กล่าวรายงาน ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา