สช.จ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

20 พ.ย. 66 เวลา 20:18 น.822 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เพื่อหารือข้อราชการและมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Google' Meet ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ