ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติ ด้านวิธีการสอนภาษาไทย สู่การเรียนรู้ระบบดิจิทัล” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 พ.ค. 66 เวลา 14:24 น.946 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

ตรวจสอบรายชื่อ

ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติ ด้านวิธีการสอนภาษาไทย สู่การเรียนรู้ระบบดิจิทัล”

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19-20 พฤษภาคม 2566 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม.

ดังไฟล์แนบ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)