โครงการอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารและบุคลากรครูสอนภาษาจีน (คุนหมิง)

4 ก.ค. 66 เวลา 15:41 น.24040 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

2023泰国教育部华文教师及教育工作者赴华研习班(昆明)
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารและบุคลากรครูสอนภาษาจีน (คุนหมิง)
研习班时间 :2023年8-21日,14天13晚
       วันและเวลาจัดกิจกรรม วันที่ 8-21 ตุลาคม 2566 จำนวน 13 คืน 14 วัน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ครูสอนภาษาจีน หรือผู้อำนวยการโรงเรียน(หรือ กรรมการผู้บริหารโรงเรียน) อายุ 24 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปี
(กรณีติดเงื่อนไขอายุจะต้องยื่นเรื่องหนังสือรับรองความปลอดภัยส่วนบุคคล และตรวจสอบเอกสารโดยผู้จัดและผู้ดำเนินโครงการ)
2.สุขภาพแข็งแรง
(ไม่มีโรคติดเชื้อ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคทางจิต ไม่มีความพิการทางร่างกาย ไม่มีการตั้งครรภ์)
3.ยินดีปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทยและจีนอย่างเคร่งครัด และไม่มีประวัติอาชญากรรม 
培训语言以中文为主。
ภาษาที่ใช้ในการอบรม:าษาจีน
สถานที่: เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล
 
报名截止日2023年7月31日;名额有限,招满即止。
ปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2023 หรือ ปิดรับทันทีเมื่อครบจำนวนรับสมัคร
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

รายการข่าวสารอื่นๆ