ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีประจำปี 2566

14 ก.ค. 66 เวลา 15:29 น.725 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Korean Education Center) จะจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีประจำปี 2566 เพื่อเผยแพร่และรักษาไว้ซึ่งความสนใจและความตั้งใจในการศึกษาภาษาเกาหลี โดยหัวข้อการประกวดคือ ''สิ่งที่เยาวชนไทยต้องการสื่อไปถึงเยาวชนเกาหลี'' อนาคต การปลอบประโลมใจ และความรู้สึกของเยาวชนเกาหลี-ไทยที่วาดไว้ร่วมกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและนักเรียนหรือนักศึกษาผู้เข้าประกวด รวมถึงผู้ปกครองต้องไม่ถือสัญชาติเกาหลี, ครูที่ปรึกษาและผู้ดูแลทีมเข้าร่วมได้โดยไม่จำกัดสัญชาติ

วิธีการเข้าร่วม

จัดตั้งทีมตัวแทนของโรงเรียน-มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วม และมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้สอนและให้คำแนะนำนักเรียน, มีผู้ดูแลทีมซึ่งรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือในการเข้าร่วมการประกวด

-นักเรียน: นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจัดตั้งทีมที่มีสมาชิก 4-5 คน

-ครูที่ปรึกษา: ครูหรืออาจารย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไม่เกิน 2 คน

-ผู้จัดการทีม: ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือคณบดีที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 1 คน

ระยะเวลาในการรับสมัคร 1 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59น 

รางวัล

ทีมที่ได้อันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสตรีด็อกซ็อง 1 ภาคเรียน 50% หรือทุนอบรมภาษาเกาหลี 100%

ทีมที่ได้อันดับรองลงมา จะได้รับทุนหลักสูตรอบรมภาษาเกาหลีในศูนย์ศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสตรีด็อกซ็อง (หลักสูตร 3 เดือน)
โดยสนับสนุนตามอันดับที่ได้ ทีมอันดับ 2 75% อันดับ 3 50% อันดับ 4 25%

ผู้ที่สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์แนบ ''คำแนะนำและใบสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี 2023''

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)