รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

27 ก.ค. 66 เวลา 09:20 น.1415 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

 

ดาวน์โหลด

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 10.30 น.
ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทรศัพท์ 0 2282 9576กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ