เชิญเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา (EdTex 2023)

7 ส.ค. 66 เวลา 11:22 น.510 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีกำหนดจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา (EdTex 2023)

ภายในงานประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก

1. งานแสดงนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ Smart Classroom, Smart System, Smart learning&Technology และ Smart Office

2. การประชุมสัมมนา เป็นเวทีที่ช่วยสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมและการยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 21 กันยายน 2566

สถานที่จัดงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากรการศึกษาเข้าร่วมงาน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่ QR Code ตามเอกสารแนบ

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)