แจ้งการปรับเปลี่ยนกำหนดการการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 ส.ค. 66 เวลา 15:19 น.1320 ครั้งพิมพ์
นายวรากานต์ รูมิง
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนกำหนดการการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

รายการข่าวสารอื่นๆ