การจัดทำข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนเพิ่มเติมสำหรับผู้เรียนยากจน ผ่านระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน (Regis)

24 ส.ค. 66 เวลา 15:29 น.3352 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

การจัดทำข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนเพิ่มเติมสำหรับผู้เรียนยากจน ผ่านระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน (Regis)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)