ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

11 ก.ย. 66 เวลา 13:15 น.527 ครั้งพิมพ์
นายอนุศร สิงห์สม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สช.ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566   
โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
จึงขอเชิญผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทการศึกษาพิเศษ รวมจำนวน 4 คน
เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับทาง https://forms.gle/u7ByUdRwugAsAWTE9 หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

 

 

 

 

แบบตอบรับ

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)