ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน MU Safe School

11 ก.ย. 66 เวลา 14:21 น.432 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

“คุย 3 อ.(อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย)ของเด็กวัยเรียน(5)”
เรื่อง “ลดเค็ม ลดเสี่ยงต่อสุขภาพของเด็กวัยเรียน”
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.30 น.
เกลือ ทำให้รสชาติของอาหารดีขึ้น จึงไม่แปลกที่เด็ก ๆ อยากกินอาหารที่มีรสเค็ม เช่น มันฝรั่งทอดกรอบมากกว่ากินผักและผลไม้
รายงานสำรวจ พบเด็กไทยกินเค็มเกิน 5 เท่า ส่วนใหญ่จากอาหารสำเร็จรูปและขนมกรุบกรอบที่มีปริมาณโซเดียมสูง เด็กที่บริโภคเกลือหรือโซเดียมเกินปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน และรับโซเดียมสูงตั้งแต่เด็ก สามารถเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต
ไม่เพียงของหวานและอาหารไขมันสูง ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว แต่การกิน เกลือหรืออาหารที่มีโซเดียมสูง ก็เพิ่มความเสี่ยงสุขภาพได้เช่นกัน
สนใจสมัคร/ลงทะเบียนได้ตามที่แจ้งในโปสเตอร์
**เรียนรู้**ผ่าน Zoom และ FB Live ฟรี(ในระบบNICFD)
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :