ประชาสัมพันธ์กิจกรรม HKU Admissions Information Session

21 ก.ย. 66 เวลา 16:11 น.356 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ The University of Hong Kong มหาวิทยาลัยอันดับ 26 ของโลกในการจัดกิจกรรม HKU Admissions Information Session วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00-14:30 น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจในทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังกระบวนการรับเข้าศึกษา หลักสูตร ทุนการศึกษา และโอกาสที่จะได้รับจาก The University of Hong Kong เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี
กำหนดการ:
12:30-13:00 การลงทะเบียน
13:00-13:15 เปิดการบรรยาย
13:15-13:45 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา
13:45-14:00 ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา / HKU Academy for the Talented
14:00-14:30 คำถามและคำตอบ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :