ประชาสัมพันธ์ EOL English Online Camp

11 ก.ย. 66 เวลา 16:05 น.73 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรม EOL System โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ /ฝึกฝนเชิงรุก Active Learning 3 กระบวนการ หรือ 3 Keys of Success of EOL SYSTEM Program: 5 Steps+4 Tricks+3 Musts
ชวนน้องๆ เข้าค่ายภาษาอังกฤษออนไลน์ช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2566
EOL English Online Camp 16-27 October 2023 
 ในโอกาสปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง บริษัทได้จัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม EOL SYSTEM ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับประถมปลายถึงมัธยมต้น ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม เวลา 10.00-11.00 น. โดยใช้รูปแบบค่ายภาษาอังกฤษออนไลน์
น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษปิดเทอมตุลาคมนี้ ให้สมัครได้โดยตรงที่ www.EngTest.net โดยมีค่าธรรมเนียมพร้อม Password ใช้โปรแกรม 1 เดือน ตลอดเดือนตุลาคม 2566 เพียงคนละ 100 บาท 
 สำหรับโรงเรียนที่สนใจสนับสนุนนักเรียนเป็นหมู่คณะ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โรงเรียนจะได้รับโปรแกรม EOL Corporate Package Program มูลค่า 4,900 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำโปรแกรมไปพัฒนาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและได้รับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมด้วย 
ปิดรับสมัครในวันที่ 6 ตุลาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม
อินบ็อกซ์เพจ: เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ by EOL
 โทร.02-1708725-6
 Line ID : @eol_engtest
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :