ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิรับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

11 ต.ค. 66 เวลา 17:18 น.3282 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ