แนวทางการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์มาตรฐานโรงเรียนนอกระบบ

21 มิ.ย. 67 เวลา 10:39 น.1728 ครั้งพิมพ์
วิภาพร บึงลี
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร)

แนวทางการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์มาตรฐานโรงเรียนนอกระบบ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

หนังสือถึง ศธจ.

หนังสือถึง สช.จ.

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ

ไฟล์เล่มเครื่องมือฯ 

E-book 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

รายการข่าวสารอื่นๆ