มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ปีการศึกษา 2566

3 ก.ค. 67 เวลา 11:15 น.8462 ครั้งพิมพ์
นางสาวพรพรหม คชพันธ์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา หน่วยงาน และบุคลากรที่ดำเนินงานในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ปีการศึกษา 2566 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป รายละเอียดดังแนบ

 

หนังสือถึงโรงเรียน ดาวน์โหลด

หนังสือถึงศธจ. ดาวน์โหลด

หนังสือถึงสช.จังหวัด ดาวน์โหลด

ดาวโหลดเกียรติบัตรโรงเรียน ***โรงเรียนที่ได้รับสถานะรายงานสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567***

ดาวโหลดเกียรติบัตรสำนักงานและบุคลากร

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ