ขอเชิญโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติ ด้านวิธีการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้ระบบดิจิทัล”

10 พ.ค. 66 เวลา 13:44 น.1641 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติ ด้านวิธีการสอนภาษาไทยสู่การเรียนรู้ระบบดิจิทัล”
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566
 
สมัครด่วน รับจำนวน 100 คน เท่านั้น

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)