เข้าสู่ระบบ


จำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน : 2 คน   
สถิติผู้เข้าชมถึงปัจจุบัน : 3,484,469 คน  
เวอร์ชั่นล่าสุด : 1.4.5  


ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เรียนผู้ดูแล ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน
         

สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ 02-281-6380 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.) หรือ ส่งเมล์ติดต่อที่ regis.support@opec.go.th

 วิดีโอสอนการใช้งาน
การลงทะเบียน
ระบบกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบระเบียนนักเรียน
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร
ระบบตารางเรียนตารางสอน
ระบบลงทะเบียนเรียน
ระบบวัดผลการเรียน
ขั้นตอนการส่งผลการเรียน
ระบบสำเร็จการศึกษา
ระบบบริการครูประจำชั้น
ระบบให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนที่ได้รับอุดหนุน
ระบบเงินอุดหนุน PSIS