ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์: 1579
เว็บไซต์: สายด่วนการศึกษา 1579 (1579.moe.go.th)