ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 แก่บุคลากรโรงเรียนเอกชน

19 ม.ค. 67 เวลา 15:53 น.3927 ครั้ง
ฐิติพันธ์ จังทองศิริ
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
แก่บุคลากรโรงเรียนเอกชน
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารแนบตามด้านล่าง


"ทั้งนี้ สำหรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดวงตรา ของผู้ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566
ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะมีหนังสือแจ้งเวียนให้มารับอีกครั้งในภายหลัง"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2282 9576
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการเอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ