พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

5 ธ.ค. 66 เวลา 13:10 น.1738 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (5 ธันวาคม 2566) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย ได้แก่

 

ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.) ประจำปี 2566

1. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2. นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.) ประจำปี 2565

3. นายสุนทร ยุทธชนะ

4. นางชนิดา ฟักเจริญ

5. นางทิพอร สุพรรณทอง

 

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.) ประจำปี 2566

6. นางภัทราพรรณ  เล็งวัฒนากิจ

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.