สช. จัดการประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566

6 ธ.ค. 66 เวลา 16:23 น.2872 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (6 ธ.ค. 66) นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)
โดยงานวันการศึกษาเอกชนในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ซึ่งได้มีการกำหนดจัดงานในส่วนภูมิภาคดังต่อไปนี้ ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี วันที่ 26 – 27 ม.ค. 67 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย วันที่ 3 – 7 ก.พ. 67 ภาคกลางและกทม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 15 – 16 ก.พ. 67 ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง วันที่ 17 – 18 ก.พ. 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 – 24 ก.พ. 67 นี้