สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถาบัน Brain Balancing Thailand จัดการแข่งขันคิดเลขเร็วเบรนบาลานซิ่ง (Brain Balancing) ชิงแชมป์ประเทศไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 5 

7 ก.พ. 67 เวลา 14:38 น.532 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถาบัน Brain Balancing Thailand จัดการแข่งขันคิดเลขเร็วเบรนบาลานซิ่ง (Brain Balancing) ชิงแชมป์ประเทศไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยเกียรติยศจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,700 คน มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน และได้รับเกียรติจากนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา มามอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้า Terminal 21Korat จังหวัดนครราชสีมา

 

สำหรับหลักสูตร Brain Balancing เป็นหลักสูตรที่พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนมีสมาธิเป็นการพัฒนาความสามารถแบบองค์รวม