ผชช.สุมิตรา เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณโครงการ "The Heart of Giving" ครั้งที่ 16

28 ก.พ. 67 เวลา 15:00 น.716 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการ "The Heart of Giving" ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย Ms.Meliza Soleta Aberin ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 

นางสุมิตรา ทองแสง กล่าวว่า โครงการ The Heart of Giving เป็นโครงการที่ดีเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งการสร้างเสริมวินัยแห่งการออมให้แก่เด็กนักเรียน วินัยแห่งการออมที่น้อง ๆ นักเรียนได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กนี้ จะเป็นรากฐานนำไปสู่วินัยในการรู้จักใช้ รู้จักประหยัด รู้จักเก็บออม อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการวางแผนการใช้จ่าย และการมีวินัยทางการเงินที่ดีเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการให้และการแบ่งปัน บนพื้นฐานการไม่ทำให้ตนเองต้องเดือดร้อน ให้เท่าที่ตนเองมี แบ่งปันเท่าที่ตนเองมีกำลังไหว การให้และการแบ่งปันไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนแต่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่เท่าเทียมกัน หากการให้นั้น เป็นไปด้วยความตั้งใจจริง เชื่อว่าเด็กนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการจะได้ตระหนักว่า เราทุกคนสามารถเป็นผู้ให้เป็นผู้มอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นที่ขาดโอกาส ขาดแคลนสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ชีวิต และที่สำคัญที่สุดเด็กทุกคนจะได้เรียนรู้ว่า การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ

 

สำหรับโล่และเกียรติบัตรที่ทุกท่านจะได้รับในวันนี้ คือรางวัลแห่งความดี เป็นสิ่งตอบแทนเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่เด็กนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันมอบให้กับเด็กยากไร้ที่ขาดโอกาส ขอให้นักเรียนทุกคนจะยังคงทำความดี ให้ด้วยหัวใจ แบ่งปันด้วยความรักในทุก ๆ ครั้งที่มีโอกาส เพราะการให้การแบ่งปัน จากพวกเราทุกคน คนละเล็กละน้อย เมื่อนำมาร่วมกันก็จะเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมของเรามีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น นางสุมิตรา กล่าวทิ้งท้าย

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที