กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

10 มิ.ย. 67 เวลา 12:52 น.199 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

ช่วงเช้าวันนี้ (10 มิถุนายน 2567) กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2567 ยกเว้นวันจันทร์แรกที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดกิจกรรมอื่น ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ถัดไป ซึ่ง รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หมุนเวียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ ศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที