เมืองเพชรจัดใหญ่! มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1 “เปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่การศึกษายุคใหม่”

31 พ.ค. 66 เวลา 15:33 น.7109 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1 “เปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่การศึกษายุคใหม่” โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

 

          นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 11 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดงาน “มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและผลงานของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกับผู้ปกครองและสาธารณชน

 

          การจัดงานในวันนี้นับเป็นเรื่องดีที่ทางโรงเรียนเอกชนได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน โดยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามความสามารถและความถนัดนี้ จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ นอกเหนือไปจากความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียน ผู้เรียนยังมีความสุขที่ได้เรียนรู้ตามที่ตนเองสนใจ และผู้ปกครองยังสามารถส่งเสริมให้บุตรหลานได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจอีกด้วย โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการ การแสดงบนเวที และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวทิ้งท้าย

 

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

รายการกิจกรรมโรงเรียนเอกชนอื่นๆ