ผอ.สช.ยะลา พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภูมิปัญญาสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา)

8 ก.พ. 67 เวลา 15:33 น.257 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภูมิปัญญาสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีโอกาศเข้าศึกษาต่อในคณะรวมถึงสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการและความสามารถของนักเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา