ผอ.สช.ยะลา ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

11 ก.พ. 67 เวลา 14:20 น.286 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมด้วยนายอับดุลฟัตต๊ะห์ ดอมอลอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา เป็นกรรมการ ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ สนามสอบโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และสนามสอบโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการจัดสอบฯของสนามสอบ เป็นไปตามระเบียบการจัดสอบของ สทศ. กำหนด