ลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียนผู้เข้าสอบ (O-NET) ระดับชั้นม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

11 ก.พ. 67 เวลา 16:23 น.274 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๐๘.๐๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วย นายนิคเรศ ชุมประเวศ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ เยี่ยม สร้างขวัญและกำลังใจ แก่หัวหน้าสนามสอบ คณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบฯ คณะกรรมการระดับสนามสอบฯ และนักเรียน ผู้เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ สนามสอบโรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ อำเภอท่าแพ  โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา อำเภอควนกาหลงโรงเรียนดารุลอูลูม อำเภอควนโดน และโรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอเมืองสตูล ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการจัดสอบ ขอให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ