รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การสอบปลายภาคของนักเรียนโรงเรียนมุคตารีวิทยา

4 มี.ค. 67 เวลา 11:02 น.161 ครั้ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
สช.จ.นราธิวาส

วันที่  4  มีนาคม  2567 วลา 09.00 น. นายภิญญา  รัตนวรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายเชาวน์เพชร   เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การสอบปลายภาคของนักเรียนโรงเรียนมุคตารีวิทยา  ณ โรงเรียนมุคตารีวิทยา อำเภอระแงะ โดยมี  ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ