รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจการจัดแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนดารุลฮิกมะห์ 

4 มี.ค. 67 เวลา 13:48 น.128 ครั้ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
สช.จ.นราธิวาส

วันที่  4  มีนาคม  2567 วลา 11.00 น. นายภิญญา  รัตนวรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายเชาวน์เพชร   เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจการจัดแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อความทสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  ณ โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อำเภอระแงะ โดยมี  ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ