สช.จ.สตูล ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียนผู้เข้าสอบ (O-NET) ระดับ ม. ๖ ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๖

4 มี.ค. 67 เวลา 16:56 น.131 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ กำกับติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามสอบโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา และโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ