สช.จ.สตูล ร่วมประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ สำหรับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

4 มี.ค. 67 เวลา 16:58 น.141 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ (๐๙:๐๐น.) นางสาวจิรวดี ด้วงสุด ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีฐิมา คชาชนม์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ได้รับมอบหมายจากดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ สำหรับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยมีนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลโดยมี นางสาวกีรติญา ทิมเมือง คลังจังหวัดสตูล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก