สช.จ.สตูล ร่วมประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ สำหรับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

4 มี.ค. 67 เวลา 16:59 น.132 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ (๐๙:๐๐น.) นายพีรพัฒน์ ขุนเศษ ตำแหน่งพนักงานด้านกฎหมาย ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม มีนายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตัวแทนจาก สช.จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล หัวหน้ากลุ่มหัวหน้างาน สช.จังหวัดยะลา นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานชมรมกีฬาโรงเรียนเอกชนจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร้านอาหารฮาสานะห์ สวนขวัญเมืองยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา