สช.จ.สตูล ประธานพิธีเปิด การจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเข้มแข็งของโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งจัดโดยเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอทุ่งหว้า

14 พ.ค. 67 เวลา 18:21 น.121 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (๑๔.๐๐ น.)  ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ประธานพิธีเปิด การจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเข้มแข็งของโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งจัดโดยเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอทุ่งหว้า ในขณะเดียวกัน ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูแกนนำโรงเรียนเอกชน ร่วมเป็นวิทยากรฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล