สช.จ.สตูล ร่วมประชุม การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนการศึกษาของกองทุน "บรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒" ประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดสตูล

16 พ.ค. 67 เวลา 10:42 น.210 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (๐๙.๓๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วยนายณัฐพล หลีหมาด พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ร่วมประชุมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนการศึกษาของกองทุน "บรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒" ประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดสตูล ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล