สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

16 พ.ค. 67 เวลา 16:13 น.242 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (๑๓.๓๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล  พร้อมด้วยนางอุรัสญานพร เจริญรูป รองผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล และตัวแทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อพบปะพูดคุย เยี่ยมชมบริบทของโรงเรียน พร้อมนี้ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ต่อไป